Manuele therapie volgens Marsman

Manuele Therapie Marsman (hierna kort MTM©), is een specifieke onderzoeks- en behandelmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Na jarenlange, nauwgezette waarneming is deze methode zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld en verder uitgewerkt door Jaap Marsman (†) en de huidige docenten Ben Gelevert en Herman Leferink.

De Wervelkolom

De wervelkolom, die men als een totaliteit dient te zien, wordt in de diagnostiek en therapie in drie functionele eenheden verdeeld:

  • De lumbale wervelkolom (lendenwervelkolom) in relatie met het bekken
  • De thorakale wervelkolom (borstwervelkolom) in relatie met ribben en borstbeen
  • De cervikale wervelkolom (nekwervelkolom) in relatie met de schedel

De fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom zijn individueel bepaald en in de MTM worden deze bewegingen “voorkeursbewegingen” genoemd welke zijn vastgelegd in “voorkeurspatronen”.
Deze patronen zijn gebaseerd op het driedimensionale functionele bewegen zoals dat is beschreven door o.a. Stoddard en door Van de Bijl Sr.

De therapie

De therapie bestaat uit het opheffen van de vastgestelde onbalans door middel van uiterst subtiele en gerichte manipulaties. Hierdoor komt de patiënt weer tot een voor hem/haar zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. We spreken dan ook over het optimaliseren van de verstoorde bewegingsmogelijkheid in de (wervelkolom-)gewrichten.Door de zeer gerichte en subtiel gedoseerde uitvoering van de mobilisering, aangepast aan de presentie en klachten van de patiënt, kent MTM geen contra-indicatie.

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"