Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds januari 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk dat wil zeggen dat u geen verwijzing van arts of specialist meer nodig heeft om een afspraak te kunnen maken. Indien u zich zonder verwijzing heeft aangemeld zal er eerst een screening plaatsvinden dat wil zeggen dat er gekeken wordt of u met uw klacht behandeld kunt worden door de fysiotherapeut. Bij fysiotherpie aan huis is wel een verwijzing nodig.

Na screening of eerste afspraak

Er wordt een intake gehouden. Aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) zal de fysiotherapeut proberen te achterhalen wat uw gezondheidsprobleem / hulpvraag is. Aan de hand van deze informatie en een fysiotherapeutisch onderzoek zal een behandelplan worden opgesteld. Tevens kunnen er uitspraken worden gedaan over de prognose, aard en duur van de behandeling. Na de intake volgt de behandeling in dezelfde sessie.

 

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"