Ouderen

Ouderenzorg

De maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot meer vraag naar ouderenzorg. De vergrijzing van de samenleving heeft tot gevolg dat ouderen in toenemende mate een beroep doen op voorzieningen in de gezondheidszorg. Het overheidsbeleid is er meer en meer op gericht om de eerstelijns-gezondheidszorg te versterken en de mantelzorg te stimuleren. De vraag naar fysiotherapie in de ouderenzorg zal hierdoor sterk toenemen.Deze ouderenzorg, ook wel Geriatrie genoemd, neemt binnen onze praktijk een belangrijk gedeelte in. Wij zijn werkzaam in de zorgcentra ” De Drie Gasthuizen” en ” Paasberg” waar wij als team met onze brede kennis en deskundigheid op het terrein van de ouderdomsziekten, de oudere mens proberen te begeleiden en te behandelen.

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van het leven wordt deels bepaald door bewegen.Dat positieve effect geldt ook voor de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Met bewegen verleng je de gezonde levensverwachting, beïnvloed je vermijdbare sterfte, nivelleer je de gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen en verhoog je de kwaliteit van leven vooral bij chronisch zieken en gehandicapten.

Bewegen bij ouderen

Bij bewegen spelen veel aspecten een rol, b.v. de kwaliteit van spieren en botten maar ook motivatie en manier van gedrag. Hoeveel en welke bewegingen we kunnen maken hangt af van enkele factoren zoals uithoudingsvermogen; spierkracht; beweeglijkheid en coördinatie. Kwetsbare ouderen zijn ouderen die door diverse factoren uit balans zijn geraakt of uit balans te dreigen geraken ten aanzien van hun zelfredzaamheid, maatschappelijke en communicatieve vaardigheden. Het gevolg hiervan is een neerwaartse spiraal van toenemend functioneringsverlies en verregaande verstoring van de balans tussen draagkracht en draaglast.

Er is sprake van steeds grotere zelfzorgtekorten een toenemende vraag om hulp en de fysiotherapeutische hulp richt zich op het omgaan met; behandelen van en adviseren bij deze toenemende afhankelijkheid. Wij proberen bij alle zorgaanvragen een zo goed mogelijk individueel behandelplan, bewegingsprogramma en advies uit te brengen. Dit in samenwerking met verpleging en ondersteunend personeel van de zorgcentra. Ook in samenwerking met o.a. de thuiszorginstanties zijn wij ook actief in omliggende wijken waar ouderen in de thuissituatie behoefte hebben naar advies, bewegingsprogramma’s en behandeling.

Related Articles

"Herstel komt van beide kanten"